Användarvillkor

Allmänt

Dessa användarvillkor gäller för denna webbplats som innehas av Sök Vi Hittar i Norden AB, organisationsnummer 556943-8111. Genom att använda våran webplats godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, behöver vi samla in vissa personuppgifter om dig. I våran Integritetspolicy finns information om vilken information vi samlar in och hur vi använder dina personuppgifter.

Innehåll från tredjepart

Webbplatsen innehåller länkar till andra externa webbplatser eller annat innehåll eller objekt som läses in från tredje parts webbplatser. Vi är inte ansvariga för tredje parts webbplatser som kan nås via Sök vi Hittar. Om du väljer att lämna webbplatsen till förmån för en länk gör du det på egen risk och är medveten om att dessa villkor inte längre gäller.

Ansvar

Sök vi Hittar äger inte ansvar för uppförande av någon användare av tjänsten eller webbplatsen. Sök vi Hittar åtar sig inte heller ansvaret för fel i tjänst, försummelser eller andra typer av avbrott i tjänst. Under inga omständigheter är Sök vi Hittar ansvarigt för förlust och skador av användarmaterial eller personlig skada medförd av någons användande av användargenererat material på webbplatsen.